Biz indi Aşgabatda

Özüňi daşary ýurtlara açmana ädim at!

Biz

  • - UI / UX Designer
  • - App Developer
  • - Frontend Developer
  • - Fullstack Developer

Gözleýäris.

Eger-de sen olaryň biri bolsaň onda bize jobs@owlapps.co email adresine ýazyp bilersiň. Ýyl tejribäň bolmasa-da iber tanyşaly belki-de gözleýän kişimiz sendirsiň.


Biz bilen işlemegiň käbir peýdalary

  • - 🏖️ Hepdäniň soňky 2 güni bizde dynç günleri
  • - 🌎 Global proýektlar biziň üçin esasy orunda
  • - 🤑 Başarnykly bolan proýektlardan bonus pul
  • - 🇺🇸 Amerika göçme pursady
  • - 😇 Esasy wagtymyzy öz proýektlarymyza aýyrýarys